Leveranser



Hyvellinje till Begna Bruk, Norge

Ny hyvellinje till Begna!
300m/min

Läktbuntläggare till Begna Bruk, Norge

Post Pointer linje till Cordiner Sawmills Ltd, Skottland

Kombiverk till Textuur, Estland

Bufferthantering till HAL, AB Hilmer Andersson, Sverige

Automatsortering / Optimeringskapning till Combimill Sakala, Estland

Automatsortering / Optimeringskapning till Red October, Ryssland

Vakuum Intag till Moelven Van Severen, Norge

Råsortering till Combimill Reopalu, Estland

Sorteringsanläggning till Cordiners Sawmills Ltd, Skottland

Hyvleri till Nörlund Trae, Danmark

Roséns har levererat det nya hyvleriet till Nörlund, Danmark. Leveransen omfattar inte bara maskinutrustning utan även ett flertal byggnader.

Kombiverk till Nörlund Trae, Danmark

Roséns har utfört omfattande leverans till den ombyggda sorteringen hos Nörlund i Danmark, innefattande bland annat utbyggnad av fackverk, automatsortering mm.

Automatsortering till Edsele Såg AB

Roséns fick förtroendet att leverera utrustning och ombyggnation för automatsorteringe till Edsele Såg.

Kombiverk till Red October, Ryssland

Roséns har levererat kombiverket till Red Octobers nya anläggning i Perm, Ryssland (vid foten av Uralbergen). Ett spännande projekt tillsammans med bland annat Söderhamn-Eriksson och Hedlunds.

Hyvleri- och klyvsågslinje till Teamwood Scandinavia AB

Roséns fick förtroendet att leverera den nya hyvleri- och klyvsågslinjen till Teamwood. Den gamla anläggningen brann. Roséns utförde komplett leverans inklusive byggnad.

Sorteringsanläggning till John Gordon & Sons, Skottland

Roséns har levererat en stor sortering till Gordons i Skottland. Anläggningen innehåller bland annat trimmersåg, multicross såg, släpkedjetransportör och Roscan för automatsortering.

Hyvleri- och klyvsågslinje till Fegens Sågverk AB

Roséns fick förtroendet att leverera det nya hyvleriet till Fegens Sågverk.